Polish BPM Symposia (Sympozjum BPM)

The BPM Symposia series comprises gatherings tailored for Polish researchers, educators, practitioners, and enthusiasts interested in BPM (Business Process Management). Its objective is to advance the discipline of BPM through a blend of theoretical and practical research. It serves as a platform for exchanging experiences and disseminating information about significant BPM-related events, both in Poland and internationally. These meetings are primarily conducted in Polish.

Previous editions of the BPM Symposium have been held:

  1. Sympozjum BPM — 17.11.2022 at AGH University of Krakow,
  2. Sympozjum BPM — 21.04.2023 at the Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw,
  3. Sympozjum BPM — 23.10.2023 in Sopot, organized by two universities of the Fahrenheit University Association: the Gdansk University of Technology and the University of Gdansk.
  4. Sympozjum BPM — 19.10.2024 in Katowice organized by the University of Economics in Katowice. The theme of the symposium was business process automation and artificial intelligence in the challenging economy.

Sympozja BPM to cykl spotkań dla badaczy, dydaktyków, praktyków i entuzjastów tematyki BPM, które ma na celu rozwijanie tematyki BPM (Business Proces Management) na podstawie badań teoretycznych i praktycznych, wymianę doświadczeń oraz przekazanie informacji o ważnych wydarzeniach BPM w Polsce i na świecie.

Dotychczasowe edycje Sympozjum odbyły się:

5. edycja Sympozjum BPM

5. edycja Sympozjum BPM odbędzie się 6 września 2024 w ramach wydarzeń towarzyszących konferencji BPM w Krakowie.