1. Sympozjum BPM (17 listopada 2022)

17 listopada 2022 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się wydarzenie adresowane do naukowców oraz nauczycieli i praktyków zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego (Business Process Management). Udział w Sympozjum BPM był bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy na kolejne sympozja BPM w 2023 roku oraz konferencję BPM 2024.

Księga Abstraktów z Sympozjum 2022:

Program sympozjum:

9:30-11:00 wykład prof. Wila van der Aalsta pt. Autonomous Process Execution Management Powered by Process Mining (Aula budynku A0 AGH)

11:00-11:30 spotkanie networkingowe przy kawie (Sala 2.11 budynku C-7 AGH)

11:30-12:00 prezentacja książki Business Process Management — Istota zarządzania procesami biznesowymi oraz telekonferencja z prof. Janem Mendlingiem z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Sala 2.11 budynku C-7 AGH)

W czasie tego wydarzenia była również okazja do bezpośredniego zapoznania się z polskim wydaniem książki Fundamentals of Business Process Management: Business Process Management — Istota zarządzania procesami biznesowymi (PWN) z przedmową prof. Renaty Gabryelczyk (Uniwersytet Warszawski). W czasie przerwy rozlosowaliśmy wśród uczestników egzemplarze polskojęzycznej książki otrzymane od wydawnictwa PWN. Materiały dodatkowe do książki można znaleźć na stronie: http://fundamentals-of-bpm.org/.

12:00-14:30 prezentacje krótkich komunikatów z badań, doświadczeń w nauczaniu lub wdrażaniu podejścia BPM w przedsiębiorstwach (szczegółowy program wystąpień można znaleźć w Księdze Abstraktów Sympozjum BPM 2022)

14:45-15:00 zakończenie sympozjum

Prof. Wil van der Aalst jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie RWTH Aachen, gdzie kieruje grupą badawczą Process and Data Science (PADS). Jest również kierownikiem badań w firmie Celonis, częściowo związanym z Fraunhofer FIT oraz członkiem zarządu Uniwersytetu Tilburg. Jego zainteresowania badawcze obejmują eksplorację procesów, sieci Petriego, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie przepływem pracy, modelowanie procesów i ich analizę. Wil van der Aalst opublikował ponad 900 artykułów i książek, jest jednym z najczęściej cytowanych informatyków (z indeksem Hirscha 169 i ponad 128000 cytowań). Jest również członkiem Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Royal Holland Society of Sciences and Humanities, Academy of Europe oraz North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts. W 2018 roku otrzymał stypendium profesorskie Alexandra-von-Humboldta.

Organizatorem wydarzenia była grupa badawcza BPM@AGH